Clínica dental Badalona - Ulldent - Dentista Badalona

Consells de salut dental

La salut bucal és molt important ja que està científicament demostrat que hi ha una estreta relació entre la salut bucodental i la salut general de l’organisme. A la boca podem trobar signes i símptomes de salut i de malaltia. Hi ha malalties que afecten a l’organisme i que poden tenir la seva primera manifestació en la boca. Algunes malalties són:
1. HEMATOLÒGIQUES: anèmia per dèficit de ferro, de vitamina B12, d’àcid fòlic, leucèmia, limfoma de Hodking…
2. MALALTIES mucocutànies: lupus eritematós, pèmfig, pemfigoide, artritis reactiva, psoriasi…
3. MALALTIES ENDOCRINES: hipertiroïdisme, hipotiroïdisme, diabetis…
4. MALALTIES víriques: herpes simple, zostes, parotiditis, sida …
5. MALALTIES produïdes per fongs o bacteris
A la boca podem veure-hi algunes lesions que ens avisen de dèficits d’algunes vitamines com la A, B, K, C…, falta de minerals o mal estat de nutrició.
La malaltia periodontal, que afecta la geniva i l’os que envolta la dent és un clàssic exemple sobre la salut general. Pot provocar la pèrdua de les dents i també augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars i diabetis.
És molt important visitar amb regularitat al dentista ja que pot detectar signes o símptomes de desenvolupament de lesions malignes o premalignes a la boca i avisar-nos d’un problema de salut greu com pot ser el càncer oral.

faviconAVIS LOPD

0 921
ulldent